MODEL : SU0463 สีชมพู / SU0462 สีฟ้า / SU2075 สีเทา
เครื่องปั่นมือถือสารพัดประโยชน์

– เเรงดันไฟฟ้า 240 V
– กำลังไฟ 350 Watt
– ความถี่ 50 Hz

อุปกรณ์เสริมครบครันในชุดถึง 5 ชิ้น

3 ฟังก์ชันการใช้งาน

Scroll